Vi holder Bøkeskogen ren!

Det er gledelig å se at de som ferdes her er stort sett flinke til ikke å bruke skauen som søppelkasse. Styret vil delta under årets Aksjon vårrydding 30.april – 6.mai 2018 for både Bøkeskogen. Kilenområdet og turstiområdet mellom Dahlheimveien og Gopledalsveien. Ønsker du å delta? – ta kontakt med Knut Hjalmar på mobil 48 11 28 81