Velkommen til Julebuffet 15.desemberPåmelding innen 10.desember til
– Eigil Jensen tlf. 934 03 481 eller e-post eigil.jensen@sf-nett.no alternativt til
– Knut Hj. Gulliksen tlf. 481 12 881 eller e-post kgulliks@gmail.com