Vedlikeholdsarbeid

Skogen krever vedlikehold, Festplassen krever vedlikehold og musikkpaviljongen krever vedlikehold.

Skogens vedlikehold tar “skogvokteren” seg av. Daglige turer gjennom Bøkeskogen vil for ham bety at skogens helse kan følges tett opp. Det å felle trær og frakte dem ut av skogen er en oppgave som eieren engasjerer eksterne firmaer til å gjøre. Plan for hogst må godkjennes av skogens eier som er staten ved Statens Skoger på Kongsberg,og av miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Vestfold.

Rydding i skogen foregår i organiserte former et par ganger i året, og er en oppgave som alle brukere av Bøkeskogen kan delta i. Bøkeskogens og Kilens venner tar initiativ til dette gjennom å annonsere rydding i byens avis. Det er fristende ved denne anledning å minne alle som ferdes i skogen på at søppel og hundeskitt ikke skal etterlates langs stier, eller for den sakens skyld noen steder i skogen.

Bøkeskogens og Kilens venner har ved flere anledninger tatt initiativ til vedlikehold av stiene i skogen. I praksis har dette skjedd ved at foreningen legger fram en plan og et budsjett for kommunen. Aksepterer kommunen dette så organiseres arbeidet av foreningen, gjerne med profesjonell hjelp. Regningen betales av kommunen. Vedlikehold av benker og montasje av nye benker har foreningen håndtert i samarbeid med kommunen, – også finansieringen av dem. Belysningen langs noen av stiene i skogen, er kommunens ansvar.

Musikkpaviljongen er også kommunens ansvar ved eiendomsetaten. Foreningen har imidlertid ved flere anledninger påpekt behovet for vedlikehold av scenen, og at scenen burde være større.Det har dessverre hendt at taggere har griset til i løpet av natt til 17 . mai. Dette har medført at Bøkeskogens og Kilens venner har påtatt seg ansvaret for vakthold denne natten.