Egeninnsats

grener1Bøkeskogen fortjener at vi som føler et eierskap til denne praktfulle parkskogen er villige til å ta et tak – ikke av plikt – men av kjærlighet. Vi tror også at  det er viktig å sørge for at denne “byens Ziir” er i god form. Vi må forresten forklare dette ordet Ziir. Det dukker opp blant annet ved Larvik Bystyres behandling av at skogen skulle ha status som vernet skog på 1850 tallet. Da het det i papirene at det var viktig å ta vare på denne byens Ziir. Den gang som nå! Ifølge språkforskere skulle dette bety byens skjønnhet.

Vi mener at vi med foreningen Bøkeskogens og Kilens Venner har en lokalt basert interesseorganisasjon, for å bruke et litt høytidelig uttrykk, slik at vi som bruker skogen får et eierforhold til den og følger med på og tar initiativ til arbeidsoppgaver som må gjøres. Vi ser det som en oppgave å sørge for at den får så god oppfølging og pleie som den fortjener – og at vi ikke minst sørger for å spre dette engasjementet blant alle som har et forhold til Bøkeskogen, både når et gjelder byens befolknings og andre.