Tretoppvandring i tilknytning til Bøkeskogen!

Foreningen presenterte en mulighetsanalyse for formannskapet 6.9.2017, se presentasjonen her:

Tretoppvandring i Kilenområde – presentasjon