Sykdommer i skogen

Bøkeskogen har dessverre de senere år blit utsatt for flere sykdommer. Den mest omtalte er Phytophtora.

Phytophtora

Phytophtora, sykdommen med navnet som på folkemunne bare blir kalt “sykdommen det ikke går an å uttale”, den heter altså Phytophtora, og uttales Fytåftåra. Navnet stammer fra det greske φυτόν (phytón), “plante” og φθορά (phthorá), “ødeleggelse”, altså “planteødeleggeren”.

Phytophtora er verts-spesifikk, dvs at hver av Phytophtora-artene angriper ulike planter, f.eks finnes Phytophtora infestans som angriper potetplanter og som forårsaket den store Irske hungersnøden i 1845-49. Tilsvarende finnes Phytophtora sojae, som de fleste ut fra navnet klarer å skjønne at angriper soyabønner og er dermed en stor trussel for dyrkingen av slike vekster.

I Bøkeskogen er det funnet Phytophtora cambivora, som angriper blant annet bøk.

Phytophtora oppfører seg omtrent som en sopp, men er en mikroorganisme som angriper treets vev. Den kan oppdages ved at det syke treet etter hvert får mørke flekker (se bildet under). Phytophtora spres omtrent på samme måte som sopp, altså med sporer, disse hekter seg på individer som ferdes i området, f.eks under en skosåle. Det er derfor innført restriksjoner i ferdselen i Bøkeskogen for å unngå at smitten spres unødig.


Phytophtora


Bøkeullus

Bøkeullus sammen med en sopp forårsaker bøkebarksyke og angriper som regel store bøketrær ved at bøkeullusa lager hull gjennom barken som soppen deretter bruker for å trenge inn til treets vev, som så ødelegges. Det vi har sett av bøkebarksykdommen i Bøkeskogen i Larvik, er at enkelte trær er blitt angrepet i toppen uten at treet har dødd, men kvister og grener kan bli forvridde.

Det finnes såvidt vi vet ingen bekjempningsmetoder.


bøkeullus 2bøkeullus 1bøkeullus 3