Landskapsvern

Klikk på linken for å åpne Vedtak om forskriftsendring.pdf (L)(1493983). Forskriften stammer fra vedtak Miljødirektoratets vedtak 02.12.2014.

Kartet viser verneområdet som omfattes av vedtaket.landskapsvern_bokeskogen