Fugle- og dyreliv

Enkelte fuglearter tilrekkes av bøkeskog – bøkesanger, bokfink og kjernebiter er blant disse. Kjernebiteren hekker i Bøkeskogen. Om høsten med bøkenøtter på bakken kan vi se flokker av bjerkefink. I tusmørket mot en gryende dag kan også svarttrosten fortelle at den er der. De som har opplevet akkurat det kan fortelle om en konsert som ikke ligger tilbake for noe av det vi kan oppleve fra en scene. Vi må heller ikke glemme gråspurven som gleder mange ved å spise smuler fra gavmilde hender. Det hender til og med at de spiser direkte fra slike hender.

Når det gjelder dyr i Bøkeskogen er det ikke mye å fortelle om. Til det er skogen altfor trafikkert. Kanskje piler det en og annen mus over stien når det ellers er lite folk i her.