Skogen

Den nåværende Bøkeskog i Larvik er over 1000 år gammel og er ca. 300 mål stor. Trehøyden kan være opp til 25 meter, og stammenes diameter ofte mer enn en meter. Bøken kan bli opptil 400 år gammel, og den forynger seg ved nøtter som blir modne i oktober.

Bøkeskogen ligger på en svært tydelig del av Vestfold-raet. Dette raet er en morenerygg som går gjennom nesten hele Vestfold, og vi finner det igjen på Jomfruland i Telemark. Bøkeskogen rommer mange minner fra tidligere perioder. Der det for flere tusen år siden var strandområder på raets yttersider, er det funnet flintrester og ansamlinger av stein. Det er også flere gravhauger i Bøkeskogen, 26 oppe på Ra-ryggen og 36 på lavere nivå. Alle antagelig fra yngre jernalder (ca. 550,1050 e.kr.).

Statens Skoger eier mesteparten av Bøkeskogen og har det driftsmessige ansvaret, mens Fylksmannen i Vestfold har den vernemessige forvaltningen.

Statens Naturoppsyn (SNO) har det daglige ansvaret for oppsyn med Bøkeskogen. Det betyr både oppsyn med skogskjøtsel og oppsyn med at vernemessige bestemmelser blir overholdt.

På vegne av SNO tar Bøkeskogens og Kilens venner seg av en del praktiske oppgaver som har med skogskjøtsel, overvåking, rydding og omvisning i skogen.