Skjøtsel i Bøkeskogen

Nå har de startet på del 2 av skjøtselen i Bøkeskogen, som Fylkesmannen sa i sin pressemelding, november 2019 (se under).

Skagerak Trepleie har nå begynt og rydde samt ta ned noen av trærne som kan være farlig for omgivelsene. Arbeidet tar 1 – 2 uker. Vi må respektere skiltingen og avsperringene.

Det skal jobbes i Bøkeskogen i vinter, se pressemelding fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark her:

Pressemelding