Utsiktspunkt

Flere steder i Bøkeskogen bærer navnet Utsikten.Det mest kjente og brukte ligger ved skogens nordøstre hjørne (bildet). Rett etter at du har passert grusbanen til Larvik Turn, i bunnen av bakken som tar lysløypa over E18-tunnelen, går en sti inn til venstre. De siste 15-20 meterne består av solide trappetrinn i stein. Vel oppe har du en flott utsikt vestover og nordover. Mange gamle prospektkort viser utsikten over Kilen og Farris herfra. På toppen står en grensestein med H og L hugget inn.En tilsvarende stein passerte du på veien opp, like ved grusbanen. Steinene er fra 1874 og viser grensen mellom tidligere Hedrum kommune og Larvik.

Utsikten2

Denne utsikten er nok for mange stedet hvor man kan sitte på en benk, tett inntil sin kjæreste, og se mot solnedgangen….

Nede i Bøkeskogen, i skogbrynets nordvestre hjørne, finner du Lille Utsikten, med utsikt mot Kilen,Jomfruhalvøya og Farriseidet; dessverre etter hvert nokså skjemmet av kraftlinjer, nærhet til industriområdet Larvik Cell og E18. Fra Lille Utsikten ble det visstnok tatt ut stein til bygging av Farrisdammen i sin tid.

Enda en “Utsikt” ligger idag temmelig bortgjemt, midt inne i skogen i området mellom Festplassen og Lille Utsikten. Ei stor steintrapp fører opp til et lite platå hvor Larvik Bad i tiden rundt forrige århundreskifte hadde utsiktspaviljong for sine gjester med sti ned til Kilen.

Hva slags utsikt får morgendagens turgåere? I år – i 2006 – pågår planleggingen av ny firefelts E18 forbi Larvik. Ny jernbanetrasé mot Porsgrunn er også aktuell. “Våre” områder, Bøkeskogen og Kilen, står sterkt i fare for å bli berørt. Nyt derfor dagens utsikter så lenge det lar seg gjøre. Vi skal gjøre vårt for at de forblir mest mulig uberørte.