Stier

Bøketrærne sender sine røtter nedover i jordsmonnet, noe som gjør at stiene har svært lite av røtter i overflaten som man kan snuble i.

sti

Stiene i Bøkeskogen har derfor – til alle tider – vært en vesentlig den del av verdien som skogen har som rekreasjonsområde. Det er fristende å beskrive dette med følgende bilde: På attenhundre-tallet promenerte man i Bøkeskogen. Spesielt kan vi se for oss pasienter fra Kurbadet bruke “skoven” slik. Kurbadet var nabo til Bøkeskogen og lå på det området hvor vi i dag har bibliotek og Larvik Kultursenter. Kanskje har Bjørnstjerne Bjørnson, som var pasient på Kurbadet, på den måten opplevet Bøkeskogen. Etter hvert ble Bøkeskogen et sted hvor byens befolkning spaserte. Typisk for dagens bruk av stiene er at de brukes mye av joggere.I de siste par årene har det også blitt mer og mer vanlig å se folk i alle aldre benytte stinettet til “Nordic Walk”, altså å gå med staver på barmark, en måte å mosjonere på som er mer allsidig enn bare å gå eller jogge.

Stiene brukes også noen ganger til organisert idrett. Bøkeskogstafetten var en populær begivenhet i årene etter krigen, helt fram til 1980 faktisk. Men også terrengløp og sogar sykkelløp har gått og går gjennom Bøkeskogen. Hvert år passerer “Farris rundt” på sykkel gjennom Bøkeskogen opp mot mål på Nanset.

Til daglig må syklister holde liten fart og vise varsomhet. Gående har førsterett !
Motorisert ferdsel på stiene i Bøkeskogen er selvsagt strengt forbudt.

En spesiell ting er at mange av stiene har navn, for eksempel “Langreisa”, som går fra krysset Øvre Bøkeligate/Oscarsgate og opp gjennom skogen til Festplassen.