Farris

Fra gammelt av har Farris vært en viktig kommunikasjonsåre for folk som soknet til vannet,som er 24 kilometer langt. Terrenget er bratt og ulendt, og det gjør at det nesten ikke finnes veier langs vannet. Allerede i 1881 startet den første passasjerbåten opp. Denne ble skiftet ut i 1946 og neste båt holdt det gående fram til 1960.

Områdene i sørenden av Farris har vært benyttet til industri. De siste årene har det vært tømmermottak, det har vært anlegg for kapping av sliptømmer (tømmer som fløt i renne ned tilsliperiet) til sliperiet lenger nede i Hammerdalen, og det har vært (og er) inntaksdam for Treschow Fritzøes kraftverk som også ligger nede i Hammerdalen. Hva framtiden vil bringe vites ikke i dag men Bøkeskogens og Kilens venner føler sterkt for å bidra til å finne fram til former for virksomhet som tar hensyn til almenhetens forhold til naturen i dette området, slik at utsikten nordover fra Eidet ikke hindres. Viktig for de løsninger som velges vil selvfølgelig også framtidas E18 og framtidas jernbanetrasé være. En helt annen tanke som gjelder selve Bøkeskogen er å gjenskape skirennet Vindfjelløpet med innkomst i Bøkeskogen. Siden Kong Vinter ikke er helt å stole på i våre dager (Vindfjelløpet er jo for lengst flyttet til Svarstad), så ville det kanskje være en ide å teste ut en familietur fra Vindfjell til Larvik – på bena – sommerstid.