Rekreasjon

Bøkeskogen i Larvik dekker et område på ca 300 mål. Det er typisk for slike skoger at de er åpne i bunnen. Det mektige løvtaket hindrer solen i å nå ned til bunnvekster. Ikke rart at det har utviklet seg et system av stier som har bidratt til at Bøkeskogen er et usedvanlig velykket område for rekreasjon. Dette rekreasjonsområdet fortsetter nordover på østsiden av Farris. For en vandrer er det faktisk mulig å holde seg i skogområder helt opp til Skrim og videre til Hardangervidda.

En av oppgavene som Bøkeskogens og Kilens venner har hatt i de senere år er å sørge for vedlikehold av stier. Tanken bak dette har vært å få et nett av stier som kan benyttes av både gående, familier med barnevogn, av joggere, og også- for noen stiers vedkommende – av folk i rullestol eller rullator. Fra gammelt av vet vi at det var et utsiktspunkt i Bøkeskogen som i dag ligger inni skogen slik at det ikke lenger gir utsikt mot Kilen og Farris. I våre dager er utsiktspunktene mot Farrisvannet en fjellknause nord-øst for selve Bøkeskogen som typisk nok også kalles “Utsikten”, og en liten fjellknatt i skogkanten mot Bergeløkka som heter “Lille utsikten”.