Møte i Bøkeskogrådet

Tirsdag 29. oktober 2019 hadde Bøkeskogrådet møte her er referatet.

Referat fra møte