Julegave til Bøkeskogen

BKV søkte i september Olav Thon Stiftelsen om midler til lys i langreisa. 525 meter med pullertbelysning. Vi motttok nå et tilsagn om 700.000 til dette tiltaket. Det er en stort og flott bidrag! Nå skal styret jobbe for å få fullfinansiert prosjektet, som har et budsjett på 1.500.000!