Inngangsporten til Bøkeskogen blir utbedret

Gledelig melding fra kommunen 20.november 2019. Nå starter arbeidet med rehabilitering av steingjerdene ved hovedinngangen til Bøkeskogen. Ca 30 meter på hver side av flaggstengene. Utgraving for pullerter skjer sannsynligvis på mandag, slik at ikke gropa blir stående åpen over helgen.
Utbedring av steingjerde er et prosjekt Bøkeskogens og Kilens Venner har tatt initiativ til, og vi gleder oss til sluttresultatet.
Pullertene som graves ned skal benyttes til terrorsikring ved store arrangement i skogen.

Status pr tirsdag 26.november 2019 er at de er godt i gang med opparbeidingen av steingjerde nord for flaggstengene. De har gravd ut for fundamentering av steingjerde på sørsiden.
de var i gang med å grave opp for plassering av pullerter når vi var på befaring. Se bilder.

Steen og Lund i gang med den nøysommelige jobben og bygge steingjerde,.
Her har man gravd ut for fundamentering av steingjerde. Gravmaskinen holder på å grave for to pullerter.

Det er fremdrift i prosjektet og når vi var til stede mandag 2. desember var de i gang med å sette ned de store fundamentene til pullertene. Da forstår enn at disse skal holde i en terrorsituasjon, det er store dimensjoner.

Her settes ned det ene fundamentet til pullertene.
Fundamentene er store, og skal tåle et trykk.

Vi var en tur oppom onsdag 4.desember og så på fremdriften. Vi var der ikke før 16:00, og de jobbet fortsatt i mørke med steingjerde sør for inngangspartiet.

Portåpningen er blitt smalere, for at det maksimalt skulle være to pullertene. Det er vel 5,5 m åpning.
Her ligger de store fundamentene for pullertene. De er festet med betong.
Her jobbes det med steingjerde sør for inngangen.