Inngangsporten til Bøkeskogen blir utbedret

Markerte steingjerde som ferdig

Oppdatert av Knut Hj.Gulliksen, 20.12.2019

I dag ble steingjerde i Bøkeskogen markert som ferdig og initiativtaker Aage Sletsjøe, leder i Bøkeskogen og Kilens Venner ble ekstra takket av varaordfører Rune Høiseth.

Avdelingsleder Guro Hessner skriver følgende:

Bøkeskogen og Kilens Venner med Aage Sletsjøe i spissen tok i 2016 initiativ til rehabilitering av steingjerdene i Larvik bøkeskog. De laget en prosjektbeskrivelse og innhentet kostnadsoverslag fra aktuelle firmaer.
Prosjektbeskrivelsen og kostnadsoverslagene dannet grunnlag for innspill til kommunens strategidokument, og i 2019 ble det bevilget penger til å rehabilitere steingjerdene på hver side av hovedinngangen til Bøkeskogen fra Gunnar Thoresens vei.

Steingjerdeprosjektet er utvidet ved at inngangspartiet til Bøkeskogen har fått installert pullerter som kan heves ved arrangementer. Veien ned til Bøkekroa er utvidet med en ekstra sving for å gjøre stigningsforholdet og framkommeligheten mere universelt utformet. Det er her satt ned en ny benk som Bøkeskogen og Kilens Venner har fått i gave. Det skal også settes ned 3 benker på innsiden av steingjerdene.

Arbeidene er utført av entreprenør Martinsen og Duvholt AS, representert ved Espen Skinnarland, og jobben med å stable steingjerdene er utført av dyktige steinarbeidere fra anleggsgartnerfirmaet Steen og Lund AS. På grunn av uforutsette hendelser gjenstår noen arbeider fortsatt, og helt ferdig blir det ikke før etter at vinter og tele er forbi, men det synlige resultatet vitner om en meget godt utført jobb!

Under markeringen av steingjerde. Fra venstre Øyvind Grøn, varaordfører Rune Høiseth, Aage Sletsjøe, Knut Hj.Gulliksen, Jan Fredheim, AVD.leder Guro Hessner, prosjektleder Vegard Busk, fra entreprenør Espen Skinnarland. Foto Bjørn Tore Sandbrekkene, ØP.

Se flere bilder av prosessen nedenfor.

Gledelig melding fra kommunen 20.november 2019. Nå starter arbeidet med rehabilitering av steingjerdene ved hovedinngangen til Bøkeskogen. Ca 30 meter på hver side av flaggstengene. Utgraving for pullerter skjer sannsynligvis på mandag, slik at ikke gropa blir stående åpen over helgen.
Utbedring av steingjerde er et prosjekt Bøkeskogens og Kilens Venner har tatt initiativ til, og vi gleder oss til sluttresultatet.
Pullertene som graves ned skal benyttes til terrorsikring ved store arrangement i skogen.

Status pr tirsdag 26.november 2019 er at de er godt i gang med opparbeidingen av steingjerde nord for flaggstengene. De har gravd ut for fundamentering av steingjerde på sørsiden.
de var i gang med å grave opp for plassering av pullerter når vi var på befaring. Se bilder.

Steen og Lund i gang med den nøysommelige jobben og bygge steingjerde,.
Her har man gravd ut for fundamentering av steingjerde. Gravmaskinen holder på å grave for to pullerter.

Det er fremdrift i prosjektet og når vi var til stede mandag 2. desember var de i gang med å sette ned de store fundamentene til pullertene. Da forstår enn at disse skal holde i en terrorsituasjon, det er store dimensjoner.

Her settes ned det ene fundamentet til pullertene.
Fundamentene er store, og skal tåle et trykk.

Vi var en tur oppom onsdag 4.desember og så på fremdriften. Vi var der ikke før 16:00, og de jobbet fortsatt i mørke med steingjerde sør for inngangspartiet.

Portåpningen er blitt smalere, for at det maksimalt skulle være to pullertene. Det er vel 5,5 m åpning.
Her ligger de store fundamentene for pullertene. De er festet med betong.
Her jobbes det med steingjerde sør for inngangen.


Vi var en tur oppom Bøkeskogen tirsdag 10.desember, og entreprenøren var i ferd med å tette den siste biten av steingjerde på nordsiden. Her er noen bilder.

Sånn blir lysåpningen mellom stolpene nå med begge pullertfundamentene (terrorsikringen) i midten.
Her er steingjerde sørover ferdig.
Her er Steen og Lund i ferd med å sluttføre den siste biten av steingjerde på nordsiden.

Gikk forbi anlegget mandag 16.desember og Steen og Lund var i gang. Se bilder nedenfor.

Flotte detaljer på det nye steingjerde. Her er de i gang med avslutningen.
De utvider oppgraderingen av steingjerde noen meter lengere sørover.

Var en tur oppom tirsdag 17.desember også. Da var entreprenøren i gang med den siste delen av steingjerde. Kommunen sa at de skulle være ferdig til torsdag 19.desember med steingjerde. Inngangsporten må tas når telen har lagt seg til våren.

Her er anleggsarbeiderne i gang med siste del av steingjerde.