Handlingsplanen for Bøkeskogens og Kilens Venner 2018

I styremøte 8.mars ble Handlingsplanen som ble vedtatt på årets årsmøte, gjennomgått. Her ble tiltakene fordelt til de ulike styremedlemmene. Se vedlagte handlingsplan.

Handlingsplan 2018 vedtatt