Forvaltningsplan for Bøkeskogen

Det ble i 2013 vedtatt en egen forvaltningsplan for landskapsvernområdet. Den varer frem til 2023. Denne planen finner du her: Forvaltningsplan for Larvik bøkeskog.