Styret

Styret velges av årsmøtet i henhold til foreningens vedtekter, og består av fem medlemmer og tre varamedlemmer.  Fra og med 21.02.2019 har styret denne sammensetningen:

Verv Navn E-postadresse Telefon Mobil
Leder: Aage Sletsjøe post@iaas.no 915 98 355
Nestleder: Eigil Jensen eigil.jensen@sf-nett.no  33 18 63 86 934 03 481
Kasserer:  Ubesatt henv. leder
Sekretær: Knut Hjalmar Gulliksen kgulliks@gmail.com 481 12 881
Styremedlem: Øyvind Grøn oyvind.gron@sdve.no 934 57 905
1. varamedlem: Ingunn Baarnes ingunn.baarnes@
larvik.kommune.no
33 17 18 48 982 31 848
2. varamedlem: Jan Fredheim jan@fredheim.biz 33 13 02 90  900 53 469
3. varamedlem: Tom Sletsjøe tom@labe.no  901 95 210

Som regel avholdes to medlemsmøter i året, hvor medlemmene inviteres til å ta opp emner som angår Bøkeskogen og Kilen-området, og hvor styret orienterer om løpende aktiviteter.

Styret har etter årsmøte 2019 avsatt følgende dager til styremøte i 2019:

  • torsdag 14.mars 2019 kl. 17:15
  • torsdag 11.april 2019 kl. 17:15
  • torsdag 2.mai 2019 kl. 17.15
  • torsdag 25.juni 2019 kl 17:15
  • tirsdag 27.august 2019 kl. 16.30
  • tirsdag 8.oktober 2019 kl. 16:30
  • tirsdag 5.november 2019 kl. 16:30
  • tirsdag 3.desember kl, 16:00