Årsmøtet 27.02.2020 – referat.

Årsmøtet ble gjennomført i Larvik Turns lokaler på Lovisenlund. Det var 13 medlemmer til stede og i tillegg 3 fullmakter. Det var et godt årsmøte med gode diskusjoner.
Her er undertegnet referat fra møtet: Referat fra årsmøtet 27.02.2020
Her følger den vedtatte Handlingsplanen for 2020.

Spørsmålet om BKV’s fusjon med LOT skal opp på LOT’s årsmøte tirsdag 10.mars 2020.

SAKSPAPIRER
Her er årsmøtepapirene til årsmøtet torsdag 27.februar 2020:
Trykk på linkene under så får du opp pdf-dokumenter.

Dagssorden
Årsberetning 2019
Årsregnskap 2019 – Driftsregnskap 2019 og balanse 31.12.2019
Bøkeskogens og Kilens venners tilknytning til Larvik og Omegns Turistforening
Handlingsplan for 2020