Årsmøte 2019

Styret innkaller til årsmøte torsdag 21.februar 2019 kl. 19:00 i Larvik Turns klubbhytte. Nedenfor ser dere dagsorden samt to saker som styret fremmer for årsmøtet. Velkommen!

Dagsorden

Forslag til Handlingsplan 2019

BKV’s tilknytning til Larvik og Omegns Turistforening