Årsmøte 2019

Bøkeskogens og Kilens Venner avholdt årsmøte torsdag 21.februar 2019 i Larvik Turns klubbhytte.
Nedenfor følger referat fra møtet og den handlingsplan som ble vedtatt for 2019.
Hele styret ble gjenvalgt for ett år.

Referat fra årsmøte 2019

Vedtatt handlingsplan for 2019