Merkedager

17. Mai

På nasjonaldagen samles tusener under de grønne trekronene, til folkefest. Både barnetog og borgertog avsluttes på Festplassen – foran musikkpaviljongen – til taler og underholdning. Denne skikken, eller tradisjonen, er nesten uforandret siden Johan Sverdrup (som senere ble statsminister) var formann i 17. mai- komitéen i 1850. Første gang vi hører om 17. maifeiring i Bøkeskogen er i 1830. De aller første feiringene var nok ikke helt årvisse, men vi vet at i allefall på 30 års jubileet for grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814, altså i 1844, ble 17. mai feiret i Bøkeskogen som den begivenheten det var. Først i 1880 ble 17. maifeiringen i Larvik og i Bøkeskogen en årviss foreteelse. I våre dager kan vi ikke forestille oss at 17. mai i Larvik feires på en annen måte!

Utflytterdagen

Første pinsedag er viet den delen av larviksfolk som bor andre steder enn i Larvik. Søndagen med frokost under trekronene og med koralmusikk fra kl. 09.00 slik som alle søndager i sommersesongen, er utvidet med hilsen fra en utflytter – og hilsen til utflytterne fra byen. På en dag med deilig vær kan det samle seg et par tusen mennesker i Bøkeskogen på denne dagen.