Larvik Borgermusikk

Musikkensemblet går i 2015 inn i sin 166 konsertsesong i byens tjeneste,og regnes som landets eldste ensemble utenom de militære musikkorps. Korpset ble stiftet allerede i 1849,dato 19.juni.Første styreleder og initiativtager var Johan Sverdrup,født og oppvokst i Nedre Damsbakken 1, på Langestrand i Larvik. Han var byens ordfører og hadde sitt advokatfirma her.Ble senere stortingsrepresentant, stortingspresident og landets statsminister.
Andre kjente styreledere har vært bl.andre konsul og stortingsrepresentant Christian “Compani” Christiansen, skipskonstruktør/skipsbygger Colin Archer (også en dyktig cellist i Larvik strykeorkester)., og banksjef i Larvik Sparebank Gustav Iversen.

I dag har ensemblet 6 musikere (klassisk hornsekstett) og spiller koralmusikk fra scenen i byens “frilufts-katedral” Bøkeskogen.Hver søndag fra primo mai til ultimo august.Konsertene varer en time,fra kl.09:00 til 10:00. Larvik kommune drifter ensemblet og det spilles 16.søndager hver sommer. Et meget trofast og entusiastisk publikum lytter til koralmusikken hver søndag og inntar sin frokost i vakre Bøkeskogen. Fremmøte kan være opp mot ca. 250 personer. Utflytterdagen 1.pinsedag kan det sogar være opp til 2.000 personer tilstede under konserten/utflyttertalen.

Ytterligere opplysninger vedr.Larviks -og landets eldste ensemble,det være historikk reportuar etc.kan gis ved hendvendelse til ensemblets nestor Jan Grøtting Simonsen (jg-simon@online.no) mobil 906 16 872.