Aage Sletsjøe gjenvalgt som formann

Årsmøtet ble avholdt på Lovisenlund 8.februar 2018.

Her følger referatet: Referat fra årsmøte BKV 2018