Vi holder Bøkeskogen ren!

Styret har avlyst dugnad med søppelplukking i år. Det er gledelig å se at de som ferdes her er flinke til ikke å bruke skauen som søppelkasse. Styret vil ta en runde på sitt neste styremøte 20.april for å sjekke. Takk til dere alle!