Styret

Styret velges av årsmøtet i henhold til foreningens vedtekter, og består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg har vår rådgiver for skogskjøtsel møte, tale og forslagsrett. Fra og med 09.02.2017 har styret denne sammensetningen:

Verv Navn E-postadresse Telefon Mobil
Leder: Aage Sletsjøe post@iaas.no 915 98 355
Nestleder: Eigil Jensen eigil.jensen@sf-nett.no  33 18 63 86 934 03 481
Kasserer: Eugen Kurth ekurth@online.no 916 77 528
Sekretær: Knut Hjalmar Gulliksen kgulliks@gmail.com 481 12 881
Styremedlem: Øyvind Grøn oyvind.gron@sdve.no 934 57 905
1. varamedlem: Ingunn Baarnes ingunn.baarnes@
larvik.kommune.no
33 17 18 48 982 31 848
2. varamedlem: Jan Fredheim jan@fredheim.biz 33 13 02 90  900 53 469
3. varamedlem: Tom Sletsjøe tom@labe.no  901 95 210

Som regel avholdes to medlemsmøter i året, hvor medlemmene inviteres til å ta opp emner som angår Bøkeskogen og Kilen-området, og hvor styret orienterer om løpende aktiviteter.

Styret har avsatt følgende dager til styremøte i 2017:

  • torsdag 12.januar kl 17:00
  • torsdag 16.mars kl. 17:00
  • torsdag 20.april kl. 17.00 + rydding / dugnad
  • torsdag 31.august 17:00
  • torsdag 21.september  17:30